Prezentare spital

·        AMPLASAMENT :

-  Din punct de vedere geomorfologic – pe terasa superioara vestică a rîului Olt, in zona de versant al formaţiei pliocene al interfluviului Olt-Otăsău.

-  Din punct de vedere geografic – în partea vestică a comunei Mihăeşti, la aproximativ 1km de strada principală.

-  Amplasat la altitudinea de 300 m.

        FORMA DE PROPRIETATE:

-  Proprietate a familiei Brătianu, după anul 1946 a primit destinaţia de spital.

-  În prezent este proprietatea publică a statului – clădirile şi terenurile se află în patrimoniul Consiliului Judeţean Vîlcea şi în administrarea spitalelor.

·        ACTIVITATE DESFĂŞURATĂ :

-  Organizat, în raport cu specificul patologic, în spital de monospecialitate, asigură servicii medicale preventive, curative, de urgenţă şi de recuperare.

-  Spital de interes judeţean deserveşte atât populaţia judeţului cât şi pe cea a judeţelor limitrofe.

·        REGIM DE LUCRU:

-  Permanent: 24 ore/zi, 7zile/săptămână, 365 zile/an.

·        STRUCTURĂ :

-  Tip de spital: monospecialitate pneumoftiziologie.

-  Tip de clădire: multipavilionar ( 11 pavilioane). Sectia exterioară are o capacitate de 8 saloane, celelalte secţii au o capacitate de 23 saloane.

-  Localizarea spitalului: distanţa faţă de cel mai apropiat spital-18km faţă de Spitalul Judeţean de Urgenţă Vîlcea.

-  Număr de paturi: 148 pentru  spitalizare continuă, 10 pentru spitalizare zi.

-  Număr şi tip laboratoare: radiologie, bronhoscopie, explorări funcţionale, bacteriologie şi hematologie.

-  Ambulatoriu integrat şi dispensarul TBC Bălceşti completează activitatea medicală.