Componenţa consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie "C. Anastasatu" Mihăeşti este următoarea:  

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Functie/Reprezentant

1.

Mărgărita Marius
Reprezentant al președintelui Consiliului Judeţean Vâlcea
2.  
Dumitru Marian

Consilier judeţean, reprezentant al  Consiliului Judeţean Vâlcea

3.

Mutuligă Florin

Consilier judeţean, reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea

4.

Trușcă Carmen

Economist Direcţiea de Sănătate Publică Vâlcea

6.

Ștefănescu Nelly Adina Medic inspector sanitar Direcţiea de Sănătate Publică Vâlcea

7.

Folea Gheorghe

Medic primar medicina de familie, reprezentant Colegiul Medicilor din România Filiala Vâlcea- invitat permanent

8.

Rotaru lonuţ

Asistent medical principal, reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala Vâlcea - invitat permanent

Conform art.187, alin (7) din din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare: "Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele consiliului de administraţie."

9. Deaconesi Floriana Asistent medical principal Spitalul de Pneumoftiziologie „C.Anastasatu” președinte sindicat SANITAS; - invitat permanent
10. Ceauşescu Daniela

Șef serviciu administrativ, aprovizionare transporturi si achizitii publice (A.A.T.A.P) la Spitalul de Pneumoftiziologie „C.Anastasatu” și președinte de sindicat SANATORIUM constituit în cadrul aceluiași spital; - invitat permanent