Componenţa consiliul de administraţie al Spitalului de Pneumoftiziologie "C. Anastasatu" Mihăeşti este următoarea:  

Nr. Crt.

Nume/Prenume

Functie/Reprezentant

1

Mărgărita Marius
Președinte C.A. Consiliul Judeţean Vâlcea - membru titular
2
Gheorghe Violeta Maria

Membru C.A. Consiliul Judeţean Vâlcea - membru titular

3

Trușcă Carmen

Membru C.A. Direcţiea de Sănătate Publică Vâlcea - membru titular

4 Tarvuica Elena Andreea Membru C.A. Consiliul Judeţean Vâlcea - membru titular
5 Pădrurețu Adrian Membru C.A. Consiliul Judeţean Vâlcea - membru titular

6

Ștefănescu Nelly Adina Membru C.A. Direcţiea de Sănătate Publică Vâlcea - membru titular

7

Oprea Nicoleta - Diana Consilier judeţean, reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea - membru supleant
8 Popescu Mihaela Carmen Consilier judeţean, reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea - membru supleant
9 Militaru Rozalia Mihaela Consilier judeţean, reprezentant al Consiliului Judeţean Vâlcea - membru supleant

10

Teodorescu Victoria

Medic primar pneumolog, reprezentant Colegiul Medicilor din România Filiala Vâlcea - membru titular

11

Rotaru lonuţ

Asistent medical principal, reprezentant al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România - Filiala Vâlcea - membru cu statut de invitat

Conform art.187, alin (7) din din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare: "Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară, participă ca invitat permanent la şedinţele consiliului de administraţie."

12 Deaconesi Floriana Asistent medical principal Spitalul de Pneumoftiziologie „C.Anastasatu” președinte sindicat SANITAS; - membru cu statut de invitat
13 Ceauşescu Daniela

Șef serviciu administrativ, aprovizionare transporturi si achizitii publice (A.A.T.A.P) la Spitalul de Pneumoftiziologie „C.Anastasatu” și președinte de sindicat SANATORIUM constituit în cadrul aceluiași spital; -membru cu statut de invitat