In Spitalul de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu in conformitate cu LEGEA 95/2006 , Ordin 196/139/2017

 

INTERNAREA paciențiilor:

 • Serviciile medicale spitalicesti se acorda in baza Biletului de internare eliberat de medicii de familie, medici specialisti din ambulatorii, medici in contract cu CJAS , sau documente de transfer din Unitatile de primiri urgente.
 • Document de identitate(carte/buletin de identitate,pasaport, certificat de nastere in cazul copiilor sub 14 ani).
 • Urgentele medicale si suspiciunile de boli cu potential endemo- epidemic beneficiaza de servicii spitalicesti, fara obligatia de a prezenta Bilet de internare.
 • Documentul care atesta calitatea de asigurat a persoanei se obtine prin interogarea site-ului CNAS – Asigurati-PIAS;
 • Vor prezenta la internare:

            - Adeverinta ce atesta calitatea de asigurat si numarul de zile de CM pacientii care sunt salariati.

            -Cardul de sanatate / adeverinta de inlocuire a cardului dupa caz;

            -Copii dupa documente medicale anterioare relevante pentru internarea curenta.

Criterii de internare:

 • urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala continua;
 • boli cu potential endemo-epidemic care necesita izolare;
 • diagnosticul nu poate fi stabilit in ambulatoriu.

*Pacientii, asigurati sau neasigurati, care solicita servicii medicale fara a se prezenta cu Bilet de trimitere si care nu prezinta o urgenta medicala sau epidemiologica vor suporta costul consultatiei de 25 lei.

*Pacientii neasigurati, care sunt urgente medicale sau epidemiologice,vor beneficia de servicii medicale fara plata, atat timp cat cazul reprezinta o urgenta;

EXTERNAREA pacientilor

 • La finalizarea investigațiilor /tratamentului sau la depășirea fazei acute a bolii, la externare se completeaza scrisoarea medicala in doua exemplare, din care una se înmânează pacientului spre a fi transmisă medicului de familie.
 • După caz, este necesară achitarea coplății pentru durata spitalizării în cuantum de 10 LEI.
 • Veți primi la ieșirea din spital biletul de ieșire/certificat de concediu medical, rețetă, după caz, indicații de tratament și regim alimentar și de viață și muncă.
 • În ceea ce privește externarea la cerere, pacientul poate părăsi spitalul, la solicitare, după ce în prealabil a fost înștiințat asupra consecințelor /riscurilor posibile referitoare la starea lui de sănătate.
 • Pacientul completează un formular prin care solicită externarea, îl semnează.
 • Posibilitatea externării la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecțioase transmisibile și în alte cazuri prevăzute de lege.

Lista și proveniența documentelor:

 • Scrisoare medicală/bilet de ieșire din spital
 • Certificat de concediu medical/adeverință medicală-pentru elevi, studenți etc.
 • Rețetă gratuită/compensată
 • Decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite.
 • În funcție de evoluția pacientului internat, medicul curant va stabili data externării.
 • După ce a fost stabilită data externării, ea va fi comunicată pacientului cu o zi anterior externării sau, cel târziu, în dimineața zilei externării.
 • Medicul curant completează starea la externare, codifică diagnosticele, notează tipul externării.
 • Recomandările sunt explicate de medicul curant.
 • Dacă este cazul, medicul va comunica pacientului intervalul până la următorul control în ambulatoriu.
 • Tratamentul va fi prescris pe rețete gratuite, compensate sau simple, după caz.
 • Rețele gratuite sau compensate se eliberează doar dacă pacientul a făcut dovada că este asigurat, iar pe biletul de trimitere la internare este specificat că pacientul nu a primit rețetă compensată/gratuită în ultimele 30 de zile.
 • Dupa ce a primit documentele de externare de pe sectie, pacientul va fi condus la garderoba spitalului, unde preda echipamentul primit la internare, bonul de inventar si asteapta  sa i se aduca hainele personale.
 • Ingrijitoarea de la garderoba face notificarile in registrul de garderoba.