I. Conditii de internare a pacientilor
 
1. Bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist
2. Dovada calitatii de asigurat:
Angajati:
- Adeverinta de la locul de munca din care sa reiasa ca unitatea angajatoare are achitate la zi asigurarile sociale de sanatate.
Pensionari:
- Cuponul de pensie din ultima luna (original sau xerocopie).
Someri:
- Adeverinta de somaj sau xerocopie dupa carnetul de somaj.
Persoane fara venit:
- Chitanta de la casa de asigurari de sanatate, privind plata asigurarii medicale, dovada de coasigurat sau adeverinta de la Primaria de   care apartine, in cazul beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
Copiii 18 ani
- xerocopie dupa certificatul de nastere(pentru copii sub 14 ani) sau buletinul de identitate.
Elevi si studenti cu varsta cuprinsa intre 18-26 de ani
- adeverinta emisa de unitatea de invatamant pe care o frecventeaza.
3. Buletinul sau cartea de identitate
 
4. INTERNAREA DE URGENTA
 
In cazul in care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acorda serviciile medicale de urgenta necesare, avand obligatia sa evalueze situatia medicala a pacientului si sa externeze pacientul daca starea de sanatate a acestuia nu mai reprezinta o urgenta medicala.
 
La solicitarea pacientului care nu are calitate de asigurat, se poate continua spitalizarea, dupa semnarea de catre acesta a unui ANGAJAMENT DE PLATA, document prin care pacientul se angajeaza sa suporte cheltuielile aferente serviciilor medicale primite pe perioda spitalizarii.
 
II. INFORMATII EXTERNARE:
 
1. Externarea pacientilor se face dupa ora 13.00. 
2. Ora externarii va fi comunicate cu o zi inainte de medicul curant, lucru ce va va permite sa va puneti la punct cu cele necesare externarii. Anuntati-va familia sau ruda cea mai apropiata de externarea dumneavoastra. Daca nu aveti mijloace personale (telefon mobil), solicitati ajutorul personalului angajat al spitalului.
 
3. Documente eliberate de catre medicul curant la externare:
 - biletul de iesire / scrisoare medicala;
 - reteta electronica gratuita sau compensata la medicamentele nou prescrise, daca persoana este asigurata, sau daca medicamentul este pe lista de gratuitati;
 - concediu medical (la cerere).
 
4. Recomandari primite la externare:
 - recomandari privind regimul igieno-dietetic de urmat (evitarea consumului de alcool, cafea, tutun etc);
 - recomandari privind un stil de viata sanatos (evitarea stresului, etc);
 - se recomanda ingrijire medicala la domiciliu (daca este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;
 - recomandari privind tratamentul la domiciliu;
 - se stabileste data si locul consultatiei de control.
Informatii pacienti